První realizace je již hotová. Opravy se tentokrát dočkal hrob prvního ředitele Svitavské nemocnice, doktora Ernsta Dontha, který zemřel 14. března 1938. Celková cena oprav se vyšplhala na 63 300 korun. V letošním roce budou obnovy hrobů pokračovat. Opraven bude hrob pruských vojáků. Na řadu přijdou i repliky sloupků u Langerova hrobu.