Pietní akt se uskuteční u pomníku Osvobození (bohyně Niké) na třídě TGM ve Svitavách. "Zde bude položena kytice za město Svitavy jako výraz poděkování všem spojeneckým armádám za porážku zrůdného a nelidského nacistického běsnění. Jako výraz úcty a věčné památky všem obětem 2. světové války, které položily to nejcennější, totiž svůj život, v boji proti bezpráví. Kytice je současně výrazem díků všem, kteří se v rámci domácího odboje postavili proti nacistické zvůli a svými činy napomohli k ukončení války," uvedl mluvčí města Jiří Johanides.

Součástí programu bude instalace pamětní desky Josefu Serinkovi, aktivnímu účastníku partyzánského boje, členovi partyzánského oddílu „dr. Miroslav Tyrš“. Jeho činy připomněly, že odboj proti totalitě nerozlišuje člověka podle příslušnosti k národnostní, náboženské či kulturní menšině, nedělá rozdílu podle sociálního postavení a vzdělání. Josef Serinek, kterého osud po válce přivedl do Svitav, v nichž do roku 1953 provozoval pohostinství U Černého partyzána, které se svým názvem hlásilo k přezdívce romského majitele, kterou za okupace získal.

Josef Serinek se k přezdívce „Černý partyzán“ hradě hlásil i v době, kdy se po komunistické měnové reformě rozhodl dál živnost neprovozovat. Jeho životní příběh je jedním z mnoha kamínků historické mozaiky Svitav.

Program akce

8. května 2021

8:30 Položení květin u pomníku Osvobození na třídě TGM

9:00 Představení informační desky na domě Josefa Serinka na Pražské ulici č. o. 1

9:15 Předpokládaný konec pietní akce

Pietní akce se uskuteční za dodržování platných protiepidemických nařízení vlády ČR.