Infoobrazovky

Obyvatelé a návštěvníci Svitav si přehled aktuálních kulturních i sportovních akcí mohou pročíst na nových obrazovkách. Najdou je ve výloze informačního centra, v hale plaveckého bazénu, ve Fabrice i v kavárně v parku. „Informace jsou širší. Jedná se o kompletní kalendář akcí, který je na webových stránkách města,“ vysvětlil Břetislav Vévoda ze svitavské radnice.

Aktualizace zobrazovaných dat probíhá bezpracně. „Na obrazovkách ve městě běží to, co je v kalendáři akcí. Systém je generuje automaticky. Je propojený s informačním centrem,“ uvedl Jiří Zdražil ze svitavského informačního centra.

Největším oříškem byla patrně úprava systému pro LED tabuli, která poskytuje informace na Svitavském stadionu. Radní chtěli, aby vizualizace byla na všech obrazovkách ve stejném stylu. „Pro tuto obrazovku je zadávání trochu jiné. Text je v pokrácené verzi, aby se dobře zobrazoval,“ řekl Jiří Zdražil.

Snadná obsluha

Zjednodušený systém vkládání přispěje k větší informovanosti lidí. Radnice se dohodla s jedním internetovým portálem. „Pořadatelé už nemusí koncerty, divadla a besedy zadávat do více serverů. Mohou je vložit přímo do kalendáře akcí. Načtou se do všech ostatních infozdrojů,“ popsal Břetislav Vévoda. Data se zobrazí na webu, na obrazovkách a dostanou se i do svitavského zpravodaje.