Celý proces tvorby design manuálu trval více než rok. Jedná se o materiál obsahující hlavní ideovou koncepci, veškerá provedení logotypů, základní i doplňkovou barevnost, propagační texty a předměty, soubor šablon, tiskoviny, marketing a další.

Do života byl uveden 1. května, stejně jako nové webové stránky. Základním kamenem celé komunikace je typografické logo Svitavy a vy. „Slogan ‚a vy‘ promlouvá k obyvatelům Svitav – je hlavně pro ně. Chceme budovat město pro život, a to společně s jeho občany. Vizuální styl prezentuje několik hlavních příběhů vždy s důrazem na vzájemnou komunikaci a emoce. Na jedné straně se představitelé a zástupci města snaží vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Na straně druhé pak sám občan ovlivňuje, jak se ve Svitavách máme. Je rovněž nositelem kultury ve městě,“ vysvětlil Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra Svitavy.

Názory lidí na novou grafiku se ovšem liší. Někomu se více líbilo původní logo, jiní kvitují změnu s nadšením. Hlavní myšlenkou k vytvoření nového vizuálního stylu bylo sjednocení všech grafických prvků a barev, které se v prezentaci města, městského úřadu i organizací objevovaly. Do tvorby se zapojili i sami obyvatelé Svitav. Agentura Czechdesign zajistila výběr autora nového loga podle pravidel veřejných soutěží včetně sestavení odborné komise. Komise sestavená z odborníků i zástupců města zhlédla návrhy od pěti designérů a jednomyslně vybrala vítěze – Markétu Steinert.