Knihobudka samotná má pak umožnit výměnu knih mezi čtenáři. Každý si totiž může bezplatně půjčit literární dílo, které je ve speciální budce k dispozici.

„Tato zařízení se postupně dostávají do veřejného prostoru po celé České republice. Chodí k nám řada návštěvníků a nabízejí nám knihy, které teď mohou najít uplatnění v knihobudce a sloužit všem. Myslím si, že je projekt ojedinělý právě v tom, že tam jsou lavičky. Navíc jsou designovány tak, aby se u nich návštěvníci parku rádi setkávali," vysvětlila ředitelka Městské knihovny ve Svitavách Marta Bauerová.

Celý projekt vznikl, protože jsou Svitavy zapojené do pilotního projektu Města vzdělávání společnosti EDUin. Jednou z aktivit tohoto programu je i tzv. street teaching. Cílem této aktivity je oživení společných veřejných prostorů ve městě a pořádání vzdělávacích a komunitních akcí. Knihobudka se čtenářskou lavičkou mají být jedněmi z prvků, které oživí život ve Svitavách i v samotném parku Jana Palacha.

Letní doučování

O prázdninách zde Mateřské 
a rodinné centrum Krůček zajistí doučování angličtiny. Tyto pravidelné čtvrteční lekce mají pomocí her a dalších zábavných aktivit děti různého věku nenásilně seznámit 
s angličtinou. Doučování budou řídit dobrovolníci z České republiky i ze zahraničí. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách od 10 a 14 hodin.

„Dopolední kurzy budou pro mladší děti, odpolední pro starší. Angličtinu hrou budou děti učit lidé od nás, kteří zajistí překlad a pak dobrovolníci ze Španělska a Německa," sdělila Barbora Hávová, statutární zástupkyně centra Krůček. Knihovna o prázdninách uspořádá například interaktivní čtení pro děti.

„Do budoucna plánujeme pořádat v plenéru programy pro školy a akce typu senioři čtou dětem. Lavička má sloužit k setkávání většího počtu lidí, kteří se tam budou diskutovat nad zajímavými tématy a sdílet nabyté vědomosti i zážitky," dodala ředitelka Marta Bauerová.

Čtenářská lavička se skládá z celkem pěti menších lavic umístěných do půl kruhu. Sednout si na ně může přibližně osmnáct lidí.

Křest ve vedru

Knihobudku pokřtili v neděli odpoledne. Ani tropická vedra nezabránila přítomným důstojně oslavit nové vybavení parku Jana Palacha.

„Křest proběhl v rámci první Pohádkové neděle, na kytaru zazpívala a zarecitovala báseň 
z vlastní tvorby Pavla Boučková," uvedla ředitelka městské knihovny Marta Bauerová. Celé akci přihlíželo několik desítek zvědavých lidí.