Esperanto zde nejvíce rozšířil Joachim Giener, dlouholetý přednosta železniční stanice a známý překladatel do esperanta a autor učebnice esperanta. Herzberg am Harz město Esperanta odsouhlasili místní zastupitelé již v roce 2006. Je zde i evropské centrum esperanta, esperantem se domluvíte i na radnici se starostou Bernardem Waltrem, s jeho sekretářkou, která již před dvěma lety spolu s kolegy z esperantského centra Zsofií Korody a Peterem Zilvarem navštívila Muzeum esperanta ve Svitavách.

Kámen ze Svitav

Peter i Zsofie se nám po celou dobu pobytu věnovali a dělali nám průvodce. V pohoří Harz, které je vyhlášeno národní rezervací, se nachází i nejvyšší hora Německa Brocken a žijí zde ve volné přírodě mimo jiné vlci, rysi i medvídek mýval. Ubytováni jsme byli v krásném penzionu Zum Pass ve vesničce Sieber pojmenované po stejnojmenné říčce vytékající z hor a náležící k městu Herzberg. Majitelé penzionu mluví esperantem. V esperantu jsou i jídelní lístky.

Herzberg je krásné město s asi čtrnácti tisíci obyvateli. Nad městem se vypíná zámek, kde se narodil například anglický král Jiří I. nebo dánská královna Amálie. Zámek navštěvuje pravidelně bratr monackého knížete, který trvale žije v Německu. Na zámku v současné době je výstava kamenů, které esperantisté z celého světa zaslali na výstavu. Nechybí tam ani kámen ze Svitav. Při návštěvě byl předán kámen z Kunětické Hory u Pardubic.

Konají se zde semináře a kongresy. V roce 2009 se zde konal společný kongres Německého esperantského svazu (GEA) a Evropské esperantské unie EEU. V roce 2012 hostil Herzberg 64. Mezinárodní železničářský kongres, kterého se zúčastnilo 162 esperantistů z jednadvaceti zemí čtyř kontinentů. Konala se tu již několikrát studijní zasedání o interlingvistice a další odborné přednášky.

Pomník a růže

Město v roce 2005 navázalo družbu s polským městem Góra a děti se tu společně učí esperanto a podnikají výlety do okolí. U hlavní křižovatky je umístěn pomník L. L. Zamenhofa, který nechal vyrobit čínský esperantista z bílého mramoru a u příležitosti 150. výročí narození tvůrce esperanta 15. prosince 2009 byl pomník odhalen. Vedle se nachází lavička z afrického mramoru pro odpočinek, kterou daroval dánský esperantista. Na skleněné tabuli jsou vyryta pozdravení téměř v padesáti jazycích. Na zahradě Esperantského centra roste růže jménem Zamenhof, kterou vyšlechtil v roce 1934 český botanik Brand. Kolem rybníku ve středu města je naučná stezka arboretum, kde stromy jsou označeny v esperantu a v němčině. Herzberg město esperanta je označeno i vlakové nádraží, před kterým je náměstí Esperanta s pamětním kamenem a tabulí.

Přišel nás pozdravit starosta města, i když jeho program byl ten den náročný. Byl rád, že esperanto láká do Herzbergu turisty z celého světa. Popřál nám mnoho úspěchů v esperantském hnutí.

Pozdrav

Libuše Dvořáková jej pozdravila jménem ČES, muzejní skupiny i jménem svitavského esperantského klubu. V upomínku mu předala obrazovou knihu Svitav a pozvala jej do Muzea esperanta ve Svitavách, které v září oslaví pět let trvání. Již nyní se těšíme na další spolupráci, která byla započata před dvěma lety. Nabízí se i spolupráce v oblasti práce s dětmi, pokud se najdou malí zájemci o esperanto.

LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ