Město má povinnost zrekonstruovat čistírnu odpadních vod. Česká republika se zavázala v přístupových dohodách k Unii, že bude do roku dva tisíce deset čistit vody u obcí nad dva tisíce obyvatel. Na základě požadavku vznikl program z prostředků Unie na podporu výstavby čistíren odpadních vod.

„Podali jsme žádost a v programu jsme uspěli,“ uvedl starosta Svitav Jiří Brýdl. Celková cena výstavby je asi sto osmdesát pět milionů bez daně. Nyní Svitavy čekají na schválení podmínek výběrového řízení Státním fondem životního prostředí. „V okamžiku, kdy jsme podali žádost, byla předpokládaná dotace osmdesát pět procent. Potom se snížila asi na šedesát pět procent a tím vznikl problém. Znamená to, že z rozpočtu musíme doplatit o dvacet šest milionů korun navíc. A tolik peněz je více, než jsme předpokládali,“ vysvětlil Brýdl.

Stavbu musí předfinancovat a město musí mít prostředky na splacení svého podílu. Úvěr poskytne banka. V průběhu patnácti let budou Svitavští splácet sedmdesát pět milionů korun. „Tím pádem ve Svitavách dojde ke zvýšení stočného. Náklady spojené s výstavbou čistírny budeme splácet. Tuto částku musíme zapojit do rozpočtu. Je to vlastně dluhová služba. Na tento rok máme připravený rozpočet a střednědobý výhled. Splátky dluhové služby tam jsou samozřejmě zahrnuté,“ dodal Jiří Brýdl.

V případě nedodržení termínu zahájení výstavby čistíren se města vystavují sankcím a pokutám. Ty nejsou malé a znamená to, že by Svitavy platily zbytečně další peníze. „Co se týká výstavby čistírny, vypíšeme výběrové řízení, které bude komplikované. Jestli ale bude všechno probíhat bez větších problémů, může být na podzim zahájena výstavba. Termín vyplyne z výběrového řízení a zatím je předčasné o něm mluvit,“ dodává starosta Jiří Brýdl. Zastupitelé města předpokládají, že stavba bude trvat asi rok, až rok a půl. Problematika výstavby čistírny je složitá a včetně splácení je dlouholetým projektem.