Na slavnostní ukončení akce byli pozváni zástupci Pardubického kraje (hejtman Ivo Toman, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, náměstek hejtmana Josef Janeček, radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar atd.). Na slavnostní ukončení byli pozváni také zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, starostové zúčastněných obcí a další významní hosté.

Slavnostní ukončení proběhne v úterý 25. 3. v 11:00 v místě sběrného dvora na ulici Olomoucká ve Svitavách.