„Nejbližší podobné zařízení je v Hradci Králové nebo v Brně a my se nechceme při práci s problémovými dětmi a mládeží spoléhat jen na neziskové organizace," říká starosta David Šimek. Důvodem, proč chce město toto zařízení na svém území, je i to, že středisko by zajistilo vysoce odbornou ambulantní a především pobytovou péči pro děti s poruchami učení nebo chování. „To určitě nelze zajišťovat jako součást systému práce neziskových organizací," vysvětluje starosta.

V případě, že ministerstvo odsouhlasí zřízení Střediska výchovné péče ve Svitavách, je radnice připravená nabídnout objekty na území města, kde by mohlo toto zařízení mít své prostory. ⋌(ap)