Ve městě zazní motorové pily. Specialisté prohlédli stromy ve Svitavách a vytipovali ty, které musí technické služby skácet. V současné době likvidují dřevorubci staré stromy na stadionu, které „překážely“ modernizaci sportovního areálu. Jedná se asi o stovku stromů. „Půjde především o nebezpečné linie starých topolů, které ohrožují při silnějším větru chodce a sportovce. Odstraníme rovněž stromy, jenž stojí v trasách budoucích nových komunikací a inženýrských sítí,“ vysvětluje Jiří Škrabal ze svitavské radnice.

Specialisté ale vytipovali ještě další stromy ve Svitavách, které čeká skácení. „Navržené kácení se týká osmnácti topolů u moštárny, deseti na Olomoucké ulici, sedmi na sídlišti Felberova nebo pěti na Zadní ulici. Další se nacházejí u plaveckého bazénu nebo u rybníku Rosnička. „U stromů nevíme, jak vypadá uvnitř a kdy spadne. Vytipovali jsme patnáct set nejnebezpečnějších stromů, které prohlédne odborná firma. Někdy ale stačí jen úpravy v koruně a podobně,“ uvedl Petr Horký, ředitel Technických služeb ve Svitavách. Ročně do ošetření stromů investují půl milionu korun. O každém stromu vedou technické služby podrobné záznamy, jakousi „zdravotní kartu“. Ve správě mají nyní asi čtyři a půl tisíce dřevin. „Myslím, že dříve padaly při silném větru stromy častěji. Díky úpravám je situace ale dnes klidnější,“ dodává Petr Horký. Jenže právě na stadionu, kde se kácejí staré stromy, v červnu zabila při vichřici padající větev ženu.

Hodnocení problematických stromů zadali Svitavští v roce 2005 odborné arboristické firmě z Rosic u Brna. Ve dvou etapách specialisté zkontrolovali 1569 stromů v šedesáti lokalitách. Projekt popisuje průměr kmene, výšku stromu, průměr koruny, fyziologické stáří, stabilitu a zdravotní stav. Během tří let vykáceli ve Svitavách na základě doporučení šedesát dva stromů a velké množství jich ošetřili.

Velké kácení má za sebou také Litomyšl, kde dřevorubci odstranili stromy na Zámecké ulici u Klášterních zahrad. Tady padaly větve při červnové vichřici na zaparkované automobily.