"V roce 2020 tudy projelo průměrně 7 486 vozidel denně, což podtrhuje naléhavost situace a nutnost vytvoření bezpečnějšího prostředí pro cyklisty. Právě navrhovaná tříkilometrová cyklostezka bude klíčovým prvkem zajišťujícím bezpečnost cyklistů. Celkové náklady na projekt jsou odhadnuty na 33,8 milionů korun, z nichž by dotace mohla pokrýt 28,7 milionů," sdělila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Pokud město dotaci získá, začne stavba cyklostezky příští rok v létě a hotová bude v roce 2025.

Trasa cyklostezky Svitavy - KoclířovTrasa cyklostezky Svitavy - KoclířovZdroj: Město Svitavy

Pro lidi, kteří cestují okolo Svitav na bicyklu je to dobrá zpráva. "Jezdíme s dětmi na Hřebeč a ten úsek ke Spáleništi je fakt nebezpečný. Když kolem nás projede nákladní auto, není to nic příjemného. Cyklostezku jedině vítáme," řekla Jana Kovářová ze Svitav.

Cyklostezka je plánována jako místní komunikace čtvrté třídy, což znamená, že po ní nebudou jezdit žádná auta. Povrch je navržen z asfaltového betonu o celkové šířce 2,5 metru a s vedlejší zpevněnou krajnicí.

Ilustrační foto.
Cyklostezka Kolem Žabky

"Trasa cyklostezky začne ve Svitavách na křižovatce ulic Olomoucká a Průmyslová, a to obnovou 180 metrů živičného povrchu v ulici Olomoucká a vyznačením cyklistických pruhů při krajích této komunikace. Dále bude pokračovat podél navržené přeložky silnice I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, kterou podejde pomocí rámového propustku a odtud bude trasována směrem ke stávající silnici I/34 Svitavy – Koclířov, od které se odkloní pouze u vodárny. Končit by měla v Koclířově, kde se bude možné napojit na cyklotrasu číslo 4044," přiblížila trasu Kotasová.

Součástí projektu je také plánována výsadba lipové aleje. Ta bude mít v krajině také retenční funkci. Pro výsadbu odborníci doporučili původní druhy lip, jako například lípa srdčitá nebo velkolistá. Alej má čítat 133 stromů.