Svitavy – Ruský spisovatel Anatolij Koroljov v dopise československému lidu napsal slova, která budou dlouho znít v našich srdcích: „Češi ukázali, že jim je jako dřív ze všeho nejdražší ideál svobody, ideál lidských práv. Zkrátka listopadová revoluce je dítětem důstojnosti a cti. Jenom udělejte vše pro to, aby nezvítězilo žvanění. Ať zvítězí nikoliv krásná gesta na Václavském náměstí, ale činy! Tři barvy vaší vlajky se nesmí slít v barvu jedinou – rudou."

Dne 26. listopadu se sešel politik Ladislav Adamec, jehož popularita den ode dne v očích veřejnosti stoupala, s představiteli OF vedenými Václavem Havlem. Schůze v Obecním domě vedla k nečekanému výsledku. Ladislav Adamec souhlasil s vytvořením nové vlády komunistů s ministry OF.

Příprava komunistů na generální stávku

Před plánovanou generální stávkou 27. listopadu se obrátil předseda OV NF a vedoucí tajemník OV KSČ Jaroslav Drozdek na občany okresu s prohlášením okresních orgánů. Představitelé okresního vedení KSČ zde došli k přesvědčení, že naše socialistická vlast se ocitla v krizi, ale většina občanů a mládeže stojí na pozici socialismu. Podle komunistických funkcionářů napětí rostlo. Nejvyšší okresní komunisté se rozhodli ustavit okresní stávkový výbor (jmenovali do něj předsedy ZO KSČ, ředitele podniků atd.), aby připravovaná generální stávka proběhla soudružsky a v klidu. Protože okresní soudruzi byli liberálně naladění a byli ochotní diskutovat, bylo vyzváno OF, aby též delegovalo do tohoto orgánu své představitele.

I přes hrozby skomírajícího režimu, který upozorňoval na možné zhroucení ekonomiky, vstupovaly do dvouhodinové stávky na podporu požadavků studentů, herců a OF tisíce pracovních kolektivů a smýšlení národa dokazovala i touha promeškaný čas napracovat. Z plakátů a výzev uložených v archivu svitavského muzea čiší pevná odhodlanost postavit se za správnou věc, která ruku v ruce spojovala dělníky mnoha profesí, zemědělce a inteligenci.

V pravé poledne se rozezněly sirény na mnoha svitavských závodech a školách, stejně jako na ostatních místech republiky. Mnozí si určitě pamatujete na některá soudružská upozornění v případě, že budete stávkovat. Jednak se vám nepřiznaly nároky na výplaty přídavků na děti, jednak byste mohli přijít o část dovolené, byli byste bez prémií. A pamatujete si i na stanovisko odborů? „Pro všechny výše uvedené případy je společné to, že za zameškanou směnu či její část je možno považovat jen tu nepřítomnost pracovníka, kterou organizace v dohodě s ROH neomluví."

Konec vlády 
jedné strany

Nečekané se stalo skutkem: soudruh Alois Indra se vzdal funkce předsedy Federálního shromáždění (FS). Dne 29. listopadu FS zrušilo 4. článek ústavy o vedoucí úloze KSČ a změnilo článek č. 6 o NF a článek 16. o výchově v duchu marxismu-leninismu. Byla ustavena komise k vyšetření událostí 17. listopadu. Vláda komunismu v naší zemi definitivně skončila. Alespoň formálně.

Z vydání 
Nového Svitavska

„Cítíme povinnost zveřejňovat názory pracujících, občanů a mládeže, jejich připomínky a náměty. Řídit se budeme pravidlem objektivity a kultury dialogu," hlásal úvodník Nového Svitavska ze středy 29. listopadu.

Předseda OV NF a vedoucí tajemník OV KSČ ve svém prohlášení Apel na rozum vyjádřil znepokojení nad vnitropolitickou situací ve státě, kde drtivá většina občanů a mládeže stojí na pozici socialismu. Nebyl-li člověk aktivním účastníkem těchto událostí, četl v Prohlášení okresních orgánů k občanům Svitavska a regionálním tisku tato slova: „Lidé se nás ptají, proč stávku? Co tím chceme dosáhnout? Chceme manifestační stávkou podporovat vše, co je socialistické! Zamysleme se proto znovu, každý sám, nad svou vlastní prací, nad prací minulou, ale i nad tím, jak se chováme, žijeme a pracujeme dnes. Ale taky nad tím, co chceme dělat zítra, a co bude dál! Dáme podporu socialistickému společenskému řádu oproštěnému od chyb a deformací minulosti. Všichni přece chceme, aby byly urychleně dokončeny hospodářské reformy a pokročil rychleji proces přestavby a demokratizace života."

Z publikovaných vyjádření lidí čišela velká nerozhodnost: „Studenti to dobře začali, ale teď ať jdou studovat a nastoupí dialog. Jsme za socialismus. Ale jen za konkurence více stran v NF."

První zmínka o ustavení OF ve Svitavách a veřejná diskuze na náměstí Míru ve Svitavách proběhla tiskem ve velmi umírněném duchu. Podle zpravodaje Nového Svitavska organizátoři fóra zdůraznili, že jim nejde o demontáž socialismu, ale o více socialismu! Předáci OF vyslovili nedůvěru vedení státu a žádali demokratickou diskuzi. Se zdravicí od stávkových výborů vystoupilo třicet zástupců stávkujících kolektivů z podniků. Odmítnuto bylo vystoupení komunistických funkcionářů. Několik umírněných vyjádření občanů vedlo redakci Nového Svitavska k poznámce, kde zdůraznili, že pochopili podstatu svobody slova na rozdíl od některých křiklounů na mítinku na Letné.

Ale hokejová 
soutěž se rozběhla

Většina tiskových zpráv byla však zaměřená na jednání aktivů, výročních členských schůzí, kde velkou pozornost poutaly výrobní problémy. „Vysokoškoláci a vedení SSM si musí uvědomit, kdo za ně mluví, kdo s nimi hýbe… k dialogu je zapotřebí klid. I když nejsme se vším spokojeni, výsledky naší práce nás opravňují konstatovat, že náš kraj je politicky i ekonomicky stabilizován. Nedovolme nikde a nikomu špinit naši socialistickou vlast." Ke spokojenosti všech: hokejová soutěž se rozběhla na plný plyn. Byly schválené mimořádné příspěvky z FKSP organizací cvičencům Československé spartakiády ´90 (což potěšilo).

(raf)