Tato vláda označila okupaci z roku 1968 za akt porušení státní suverenity a zahájila se Sovětským svazem jednání o stažení sovětských vojsk z ČSSR. To nezabránilo uskutečnění statisícové demonstrace na Václavském náměstí s jednoznačným požadavkem do 10. prosince sestavit novou reprezentativní vládu. Generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek prohlásil doktrínu Poučení z krizového vývoje za neplatnou.

Na jednání s ONV 5. prosince prosazovalo OF urychlené řešení krize v kultuře, rozšíření prostoru pro informovanost voličů a zrušení Lidových milicí.
Na počátku prosince už i Nové Svitavsko zaregistrovalo, že se ve společnosti něco děje. Ve vydání ze 6. prosince se volá po kádrových změnách: „Chceme, aby všem bylo jasno, jakou politiku budeme dělat ve prospěch všech pracujících a mládeže. Chceme obnovit v naší práci všechno, prostřednictvím čehož získávala strana důvěru a podporu nejširší veřejnosti. Na podporu Akčního programu KSČ voláme všechny čestné a poctivé komunisty, všechny naše spoluobčany a mládež Svitavska… zasedání OV KSČ bylo ukončeno Internacionálou… musí se upevnit akční jednota!" Odboráři také chtěli obměnit kádry. Pod články se od tohoto období objevovala jména přispěvovatelů.

Poprvé se objevily příspěvky od představitelů OF. Byly ustaveny koordinační výbory OF. Ve dvou dopisech, které přišly na adresu redakce NS, byly hodnocena práce OF za období od 27. listopadu do 6. prosince. Koordinační výbor OF řídil místní výbory ve Svitavách, Litomyšli a Poličce. Ve třech základních bodech se plně ztotožnil s požadavky Programového prohlášení OF a za partnera k jednání považoval zástupce ONV a místní národní výbory.

A opět následuje poznámka redakce Nového Svitavska: „Zeptali jsme se na okresním výboru NF, s jakým konkrétním programem OF v našem okrese vystupuje a podporuje-li platformu politických stran sdružených v NF. Tajemník NF nám sdělil, že s ním nikdo nejednal." Tolik oficiální linie tisku. Ale v článku Miroslava Sychry čteme: „OF vzniklo spontánně 25. listopadu, poprvé se sešlo a po podpisu Sedmi bodů sestavilo seznam členů v neděli 26. listopadu a od té doby vyvíjí horečnou a stále se stupňující činnost. První dny nesmělo promítat ani videokazetu z Prahy ze 17. listopadu, nyní jedná na nejvyšší úrovni s městskými představiteli. Má koordinační centrum, tiskového mluvčího a tiskové středisko, kde na zapůjčeném cyklostylu z MNV množí nejrůznější materiály. Má i dvě hodiny týdně pro styk s veřejností a má i své informační vývěsky."

Na jednání s ONV 5. prosince prosazovalo OF urychlené řešení krize v kultuře, rozšíření prostoru pro informovanost voličů a zrušení Lidových milicí.

Na jiné platformě stáli vybraní pracující ve Svitavském okrese, názory kterých mají velký prostor v regionálním tisku: „Myslím, že nikdo z kolektivu závodu nechce bořit to, co jsme společnou prací dokázali vytvořit. OF nenahradí závodní výbor ROH. …Bylo mnoho obětí pro vybudování socialismu a my jej musíme udržet…" Zajímavý je názor jistého komunisty: „Hovořím jako komunista. Jsem pro socialismus, zachování sociálních jistot pracujících. Budu všemi svými silami napomáhat straně získávat důvěru pracujících, protože byla a je to jejich strana. Zákony nechť platí pro všechny stejně, nová Ústava mi musí zaručit jistotu svobodného vyjádření."

V tento den, tedy 6. prosince, se uskutečnil první dialog svitavského OF pod střechou se svitavskou veřejností. V Domě odborů se sešlo kolem tisíce lidí. Nechyběli ani zástupci herců brněnských a pražských divadel a studentů vysokých škol. O tři dny později se na mimořádné okresní konferenci sešli členové KSČ, přítomen byl i člen ÚV KSČ Ladislav Adamec a zástupců KV KSČ. Soudruzi konstatovali, že nebylo přece vše, co dělali, špatné. 

(raf)