Prvním výsledkem lidské solidarity bylo 19. listopadu založení sdružení intelektuálů, umělců a studentů pod názvem Občanské fórum (OF). Činy následovaly činy. Zejména v centru dění to vřelo přímo dramaticky. Venkov se ale utápěl v kusých zprávách, které pronikaly přísnou cenzurou. Ani svitavský regionální tisk proto ještě necítil potřebu se k aktuálnímu dění vyjadřovat, což ostatně trvalo po celé tři týdny.

Naopak čtenáři se dozvěděli: „Na platformě Národní fronty (NF) sjednocuje komunistická strana komunisty, členy ČSL, ČSS, bezpartijní, ateisty i věřící k řešení významných celospolečenských úkolů." Tak referovalo Nové Svitavsko 22. listopadu širokou veřejnost. Bylo zřejmé, že budou splněná základní usnesení vedoucí k uskutečnění XVIII. sjezdu KSČ. Stanovisko vzešlé z konference NF ve Svitavách z této doby bylo mnohem ostřejší: „Konference zdůrazňuje, že v Národní frontě není prostor pro síly, jejichž cíle jsou v rozporu se zájmy většiny lidí a které mají snahu narušovat demokratizační proces, očerňovat dosažené výsledky a vyzývat k destrukci socialismu." Tedy ještě 22. listopadu nic nenasvědčovalo tomu, že se komunistický režim otřásá v základech. Příznivé prognózy v statistických šetřeních o plnění plánů, zprávy v tisku o předání ocenění, referování o štafetě pionýrských činů, to vše tvořilo běžný rámec týdenního tisku. Jediná místa, kde se bojovalo, byla za zelenými stoly při stolním tenisu a pod bezednými koši v basketbalu.

Jednu z prvních přímých informací o situaci v Praze přivezla do Svitav den před vydáním Nového Svitavska skupina Bokomara, která měla 21. listopadu vystupovat v pořadu Večery s kytarou. Protože členové skupiny byli ve stávce, zahráli pouze jednu písničku. Seznámili ale účastníky koncertu s událostmi v Praze. Ve Svitavách tak poprvé zaznělo prohlášení Václava Havla.

Další zprávy o událostech v Praze mohli svitavští občané už v následujících dnech sledovat v televizi a v rozhlase. Přímé přenosy z večerních demonstrací na Václavském náměstí, ze shromáždění na Letenské pláni 25. a 26. listopadu, kde byla prolomená komunikační bariéra mezi stranou a OF, vzbudily velkou pozornost. Z letáků, kterými byly oblepené sloupy a výlohy mnoha obchodů mohli lidé číst: „Vytrvejme, buďme obezřetní… to je jediný možný způsob, jak dosáhnout toho, aby se pootevřené dveře otevřely dokořán."

Politický život ve Svitavách se v nových demokratických podmínkách poměrně dynamicky rozbíhal. Právě 25. listopadu vzniklo ve městě z prvních členů OF (Jiří Brýdl, Miroslav Sychra, Petr Hošpes, Břetislav Vévoda, Václav Koukal, Valdemar Fochler a další). Jeho představitelé využili nabídky katolického kněze V. Straky a získali první útočiště a zázemí. Postupně vzniklo koordinační centrum, byl jmenovaný tiskový mluvčí, zřízeno tiskové středisko. Také si OF zapůjčilo cyklostyl na množení materiálů.

(raf)