Radní připravili projekt na ozvučení celého náměstí. Zastaralou a nedostačující technologii nahradí moderní. Umožní i případné připojení jiných částí města.
Město se rozhodlo pro výměnu rozhlasu v centru Svitav. „Technologie, která ozvučuje část náměstí, je třicet let stará. Zařízení ani nevyhovuje novým požadavkům,“ uvedl Jiří Petr, vedoucí školského odboru Svitav. Reproduktory jsou umístěné pouze v šesti místech horní části náměstí, před základní školou a supermarketem. To však nestačí.

„Je potřeba, abychom měli ozvučené celé náměstí. Spousta akcí probíhá i v jeho spodní části,“ podotkl Jiří Petr. Starou technologii proto nahradí nová. Radnice bude moci případně napojit i další části města. „Centrálu pro ozvučení umístíme do informačního centra. Nová technologie je bezdrátová. Na sloupech bude kromě amplionů také přijímací jednotka, která signál přijme a přenese dál,“ vysvětlil Jiří Petr.

Projekt radní uhradí z rozpočtu města. Vyjde zhruba na tři sta tisíc korun. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Instalace by neměla být zdlouhavá. „Svitavská pouť bude už s kompletním rozhlasem,“ slíbil starosta David Šimek.