Vychází pravidelně každý měsíc. Ale nyní má opět novou podobu. „Změnila se jeho grafická úprava a je celobarevný," uvedla šéfredaktorka zpravodaje Alice Štrajtová Štefková. Důvodem, proč si radnice může dovolit vydávat informace z města v barvě, je, že ušetřila. „Podařilo se nám snížit náklady na tisk. Od začátku roku jsme do zpravodaje pustili inzerci," uvedla Alice Štrajtová Štefková. Mohou se v něm prezentovat firmy, ale i jiné organizace. Navíc jeho tvorbu rozdělilo město mezi dvě firmy, jedna se podílí na grafických pracích, druhá zpravodaj tiskne. Město vydává list v nákladu sedm tisíc sedm set výtisků. Zdarma ho dostává do schránky každá svitavská rodina. Jestli tato podoba už bude konečná, nikdo nyní neví.