Současnou garnituru klubu zastupují vynikající a zkušení fotografové, jako jsou Stanislav Odvářka, Milan Báča, Daniel Hlaváč, Petr Horák, Josef Čermák, Rudolf Samuel, Jaroslav Mareš, Josef Sotona a další. Mladší generace je v klubu zastoupena dnes již také na poli amatérské fotografie velmi úspěšným Pavlem Snohou nebo Pavlem Juříkem, který začal fotografii dokonce studovat na vysoké škole ve Zlíně.
V letošním roce klub omladil o několik gymnazistů, kteří svým mladistvým elánem nakazili i některé postarší členy klubu: Jana Kovářová, Hana Kratochvílová, Adéla Mertlová, Michal Jansa nebo Tomáš Hartmann. I tito mladí fotografové mají za sebou řadu úspěchů, a to i na celostátní úrovni.

Ve Svitavách probíhá již tradičně několik let Národní soutěž a přehlídka amatérské fotografie. Členem poroty za pořádající Svitavy je pravidelně ředitel gymnázia a největší tahoun i našeho klubu Báča Milan.

Klub se může pochlubit nejen vynikajícími výsledky jednotlivců, ale i klubovými. Na příklad v roce 2009 prvním místem za cyklus fotografií „Řemeslo má zlaté dno“. Vynikajících výsledků dosahují v celostátních soutěžích naši nejmladší fotografové Pavel Juřík a Pavel Snoha. Obdobných vynikajících úspěchů dosáhl Daniel Hlaváč v soutěži Czech Press Foto 2008 a 2009. Josef Čermák snad neopomene obeslat takřka žádnou výstavu. Nasbíral z nich desítky ocenění. Vynikající fotograf Josef Sotona, který přišel do našeho klubu před třemi roky z Litomyšle, kouzlí a experimentuje v digitální fotografii i na počítačových fotoprogramech tak dobře, že během roku nasbíral v soutěžích pořádaných časopisem Foto Video již několik ocenění. Karel Netolický se zase prosazuje zejména s reportážní fotografií v odborných rybářských časopisech a tisku. Jaroslav Mareš je naším největším specialistou na portréty. A tak bych mohl pokračovat o hodnocení vynikajících výsledků celého našeho kolektivu.

Neformální obsah schůzek, pomoc při zpracování fotografií i objektivní hodnocení fotografií pomáhá všem členům klubu v dalším růstu při seberealizaci v tomto náročném a překrásném hobby.

Naši fotografové trvale vystavují své fotografie v prostorách některých organizací – např. Josef Čermák v nemocnici, rehabilitačním středisku, Fabrice apod. Trvalá výstava prací našich fotografů probíhá v prostorách Úřadu práce ve Svitavách – v současné době jsou tam vystaveny fotografie Ratibořického mapového okruhu z roku 2008. Fotografická soutěž Ratibořického mapového okruhu probíhá již několik let a všichni členové klubu se této soutěže aktivně zúčastňují.

Klub pravidelně vyhlašuje klubová témata, hodnotí jednotlivé práce fotografů a vystavují v klubové vitrínce na náměstí. Posledním klubovým tématem jsou geometrické tvary.

V posledním půlroce uspořádal klub několik fotografických workshopů v přírodě: v Hořicích, u zatopených lomů v okolí Skutče. Před nedávnem klub organizoval jednu ze svých výjezdních schůzek za fotografováním přírody v okolí Svojanova. Akce byla spojena s posezením u táboráku, opékáním buřtů a příjemným odpolednem. Takovýchto akcí, včetně návštěv výstav organizuje klub v průběhu roku několik.
Ve Fabrice byla v těchto dnech zahájena výstava fotografií předsedy klubu Stanislava Odvářky. Vynikající klasické černobílé panoramatické fotografie spojil s výstavou barevných fotografií přírody od fotografky Táni Kleinové.

Srdečně zveme do výstavních prostor svitavské Fabriky i do našeho klubu, který se schází v klubové místnosti Fabriky každý druhý čtvrtek od osmnácti hodin.

KAREL NETOLICKÝ,člen fotoklubu