Dům dětí a mládeže dostane jinou podobu. Zájmové aktivity se přestěhují především do základních škol. Od prvního ledna bude navíc dům dětí a mládeže (DDM) spadat do správy města. Starosta David Šimek věří, že se vytvoří platforma zájmových kroužků.

„Doladíme činnost jednotlivých útvarů, které fungovaly pod školami, pod domem dětí a pod sportovními oddíly,“ sdělil starosta. Na tuto záležitost se dívá i jako bývalý ředitel základní školy. „Je dobré, když kroužky povedou lidé, kteří nejsou učiteli. Ti jsou od toho, aby učili, a ne aby odpoledne ještě vychovávali děti v kroužcích. Učitelům tato aktivita ubude. Budeme hledat další dobrovolníky, kteří se zapojí do práce s dětmi v zájmových útvarech,“ vysvětlil David Šimek.

Nová koncepce DDM

Typy kroužků a počty zaměstnanců zůstanou prozatím stejné. „V tomto školním roce necháme doběhnout dům dětí a jeho nabídku v takové škále, jak byla v září nastavená. Chceme, aby se nabídka služeb, které bude DDM poskytovat, zkvalitnila,“ uvedl starosta. Počty zaměstnanců zůstanou stejné. „V budoucnu uvidíme, jestli bude potřeba je zvýšit, nebo ne,“ řekl Šimek.

David Šimek jako pedagog potvrdil, že svůj volný čas tráví v kroužcích dnešní děti více než předcházející generace. „Když jsou rodiče delší dobu v zaměstnání, je dobře, když je pro děti připraven nějaký program. V něm se dítě svým způsobem vzdělává, ať už kreativně nebo po hudební stránce. Rodič má jistotu, že dítě neběhá někde po ulici,“ konstatoval Šimek.

Stěhování kroužků

Činnosti většiny zájmových kroužků se přestěhují do základních škol. „Na Felberově škole bude keramická a modelářská dílna, počítačové učebny, taneční a hudební sál, nízkoprahový klub Díra. Využijeme rovněž malé tělocvičny ve školách na náměstí Míru a na T. G. Masaryka. Pro potřeby šachového kroužku hodláme využít nadační dům na náměstí. Sportovní zájmové útvary využijí oficiální sportoviště tělovýchovné jednoty, tedy Svitavský stadion a sportovní halu i hokejbalové hřiště v Lačnově,“ sdělil Jiří Petr ze svitavské radnice.

Kolik za provoz DDM město zaplatí? To radní v současné době nedokážou odhadnout. „Do rozpočtu jsme dali půl milionu korun na roční činnost. Uvidíme, jestli tato částka bude stačit, nebo jestli budeme muset v průběhu roku rozpočet navýšit,“ informoval starosta David Šimek.

Konkrétní činnost bude od prvního ledna řídit nově jmenovaný ředitel, který vzejde z konkurzního řízení.

(ap,kk)