Betlém postupně roste v přízemí muzea před očima veřejnosti. Jde o druhou etapu záchrany této památky. První etapa, restaurování jednotlivých částí, pokračuje. Než se začne s třetí etapou, výrobou chybějící konstrukce a pohybového mechanismu a poté stavbou betlému, musí se celý nově provizorně postavený betlém zaměřit, nafotit, zakreslit.

Velký betlém svitavských betlémářů má pohnutou historii, stejně jako Svitavy. Z téměř čtyř set betlémů jich ve městě po roce 1945 zůstalo pouze pár. V kostelích, v rodinách, v nově vzniklém muzeu. Z těch muzejních tehdejší pracovníci sestavili jeden velký, částečně mechanický, který byl umístěn v přízemí budovy muzea, někdejší Budigovy vily. Koncem 60. let minulého století se betlém dostal ve velmi špatném stavu do pardubického muzea. Do Svitav se po vleklých jednáních vrátil až v roce 2012. Od té doby probíhá náročné restaurování, v posledních letech za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje. Zrestaurována je už více než polovina figur a architektury.

(zm)