Letos jsou součástí návrhu rozpočtu Pardubického kraje náklady ve výši 2,8 milionu korun. Největší plánovanou akcí je etapová modernizace části objektů lůžkových oddělení rozpočtovaná na více než půl miliardy korun.

„Cílem projektu je vytvoření moderního lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče ve Svitavské nemocnici. Rekonstrukce počítá s částečnou demolicí jednoho a výstavbou nového objektu,“ řekla krajská radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Modernizací lůžkového fondu dojde ke snížení finančních nákladů na provoz lůžkových oddělení.

Zároveň budou odstraněny dlouhodobé a rozsáhlé technické závady. Mezi další plány patří úprava parku před pavilonem psychiatrie a v areálu Svitavské nemocnice. Zpracované studie počítají s náklady v celkové výši téměř šesti milionů korun. Nemocnice ve Svitavách má zhruba 600 zaměstnanců a patří k největším zaměstnavatelům ve městě. Ročně zde hospitalizují přes 11 tisíc pacientů.