„Celé to vzniklo tak, že město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení budov. Je to stejný projekt, který se ve Svitavách týká už například základních a mateřských škol. Jmenuje se Snížení energetické náročnosti objektu kina Vesmír," vysvětlil ředitel Střediska kulturních služeb Petr Mohr. Rekonstrukce se bude týkat kompletního zateplení budovy, výměny oken a dveří, opravy střechy, apod. Práce začnou v těchto dnech a potrvají do podzimu. Zakázku provede firma Rýmstav z Rýmařova, která vyhrála výběrové řízení. Toho se zúčastnily ještě dvě svitavské firmy a jedna ze Šumperka. Náklady by měly činit přes jedenáct milionů korun, což byla nejnižší nabídka.

Kino ve Svitavách začalo fungovat již po druhé světové válce. Současnou podobu získalo při rekonstrukci na konci osmdesátých let. V místě dnešního klubu bylo jakési foyer kina. Při tehdejší opravách sálu se z něj vytvořil provizorní prostor na promítání. „Když tenkrát skončily práce, bylo nám líto tento promítací sál zrušit, tak vlastně vznikla kinokavárna," řekl Petr Mohr. Vzhledem k návštěvnosti se ale před čtyřmi lety kinokavárna zrušila a vybudoval se Alternativní klub Tyjátr.

Změny i vevnitř

V souvislosti s opravami je také zamýšlená rekonstrukce vnitřních prostor. „Snahou města je, aby se s tím spojily i změny, které jsou naplánované uvnitř objektu, abychom nemuseli dalších alespoň dvacet let do té budovy nic investovat," doplnil Petr Mohr. Stavba by měla být dokončena do podzimu letošního roku. Až do léta bude provoz všech zařízení neomezen. Po skončení sezóny se dělníci vrhnou na úpravy interiéru.