Uzavírka zahrnuje úsek od křižovatky s Komenského ulicí po křižovatku s ulicí J. K. Tyla u muzea. Po dokončení výměny sítí proběhne finální oprava celého povrchu vozovky Svitavské ulice od obchodního centra Morava až po sídlo firmy Chas. Rekonstrukce, kromě asfaltového koberce, zahrne i podkladní vrstvy.