Navíc prezentovali záměr nové přístavby nemocnice, která by mohla být zahájena v roce 2024. Aktuálně je vše závislé na zpracování projektové dokumentace a schválení finančních prostředků na samotnou stavbu Pardubickým krajem.

„V letošním roce dokončíme rekonstrukci rehabilitace ve Svitavách. Pracuje se i na obou centrálních urgentních příjmech v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Zázemí pro pacienty v Pardubickém kraji tak je v lepší kondici, než bylo kdy v minulosti,“ podotkl Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví. Krajská nemocnice se navíc zapojila do projektu, kdy do regionu přichází zdravotníci z Ukrajiny. Nyní pracuje na přijetí zdravotních sester. V první části projektu bylo přijato 14 lékařů, kteří nastoupili na různá oddělení do Svitavské, Pardubické a Litomyšlské nemocnice.