Postele byly instalovány na oddělení minulý čtvrtek. „Za 23 postelí nadační fond zaplatí 819 973 korun," informovala Šárka Řehořová, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních služeb města Svitavy a členka správní rady fondu.

„Všem dárcům, kteří přispěli, firmám ale také individuálním dárcům, kteří spořili do pokladniček, děkujeme," připojil se předseda správní rady nadačního fondu a náměstek pro léčebnou péči Svitavské nemocnice Pavel Kunčák.

Pořízení polohovatelných postelí je podle Pavla Kunčáka finančně velmi nákladné. „Po léčebně dlouhodobě nemocných je ve Svitavské nemocnici potřebujeme také pro chirurgii," řekl Pavel Kunčák.

ZA ROK A PŮL
V současné době je na účtu fondu 889 618 korun. Částku blížící se milionu korun se podařilo nashromáždit za pouhý rok a půl. Město Svitavy přispělo 400 tisíci korunami. Mezi dárci jsou významné firmy, města, obce i občané. „Ti všichni mohou posílat peníze na účet. Od června loňského roku se také spoří do tří pokladniček v rámci Veřejné sbírky na Postele pro nemocnici, která je povolena na dobu neurčitou. Na konci letošního března jsme pokladničky spočítali a opět je zapečetili a vrátili zpět do vestibulu nemocnice, městského informačního centra a městského muzea a galerie," upřesnila Šárka Řehořová.

„Dosavadní výtěžek z pokladniček je celkem 7800 korun a byl odveden na zvláštní účet pro sbírku," dodala Řehořová.
Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera založilo město Svitavy v roce 2015. Jeho posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také na individuální podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků.