Myšlenka na vznik kapely vzešla od Otty Vaise a Kamila Kalvody. Do čela kapely se tehdy postavil právě Otto Vais. V roce 1994 se stal a stále je kapelníkem Roman Kalvoda. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Dvořák. Později se přidávali i muzikanti z jiných svitavských kapel, počet hráčů se v počátku ustálil na dvanácti.

Je pravdou, že se Svitavská dvanáctka představovala veřejnosti opatrně a jenom pomalu se dostávala do povědomí diváků, ale trpělivost přináší ovoce. A tohle ovoce je skutečně výjimečné.

Dechovková tradice

Členové dechového orchestru zkoušejí týden co týden ve svém volném čase, vymýšlejí nové a nové akce. Vytvořili historii koncertů na náměstí ve Svitavách, z nichž vznikla tradice každoročních slavností dechové hudby, dále tanečních podvečerů, dnes známých pod názvem Na muzice ve Fabrice a konečně dechovkových plesů s cimbálovou muzikou jako hostem.

Během této doby hráli nejenom v Čechách, ale i na Slovensku, v Německu i Holandsku. Natáčeli v Královéhradeckém rozhlase a ve studiu v Dolních Bojanovicích. Mohou se pochlubit CD k dvacátému výročí, nahrávkou DVD záznamu s prvotinou muzikálu Noc na Karlštejně a společným CD z festivalu Antonína Žváčka.

Spolupracovali a dodnes spolupracují s některými populárními osobnostmi, například s jihočeským skladatelem Adolfem Kubatou, zpěvákem Jožkou Černým, moderátorem a zpěvákem Karlem Hegnerem.

To je jen hrubý výčet aktivit Svitavské dvanáctky, dalších drobných slavností nebo rodinných akcí je nepočítaně. Dechový orchestr prošel mnoha změnami a vystřídalo se v něm několik desítek muzikantů. Dnes jich má přes dvacet. V současnosti je Svitavská dvanáctka kapela tří generací, nejmladší hráči ještě navštěvují základní školu a nejstarší jsou statnými šedesátníky. Svitavská dvanáctka, to je záruka příjemné zábavy a dobré dechovky!

Nezbývá než popřát této dechovce ještě dlouhá léta zdaru a úspěchů. Jménem diváků a široké veřejnosti vyslovit přání, aby i nadále rozdávala radost z lidové písničky. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o vznik tohoto tělesa a jeho dlouholeté působení, zvláště pak kapelníkovi Ing. Romanu Kalvodovi a uměleckému vedoucímu Jaroslavu Dvořákovi.

MILAN FLEK, kronikář Svitavské dvanáctky