Dokončit většinu stavebních prací a dodat technologie na intenzifikaci svitavské „čovky" se podařilo v květnu.

„Nedokončená zůstala pouze jedna stará vyhnívací nádrž, která byla vybudovaná v sedmdesátých letech," upřesnil Marek Antoš, vedoucí svitavského odboru životního prostředí. Při rekonstrukci čistírny byly totiž zjištěny fatální statické nedostatky na této nádrži. „Proto jsme museli tuto část díla z projektu vyčlenit," vysvětlil Marek Antoš.

Závady odstraní

Oprava i této části „čovky" ale musí být hotová do konce května příštího roku. Pokud by město nedodrželo termíny, které stanovil Státní fond životního prostředí, mohlo by přijít o dotaci. Na dílo za téměř 114 milionů korun bez DPH přispěl z pětaosmdesáti procent. Zkušební provoz začne 30. června. Závady na vyhnívací nádrži nevadí, není jediná. „Pojede se v omezeném provozu, což bude technologicky náročnější pro obsluhu," uvedl vedoucí odboru životního prostředí.
Město má v plánu odstranit nedostatky ještě letos na podzim. I když projekt počítal s vícenáklady, rekonstrukce čistírny se podle odhadů prodraží o pět milionů korun. Rezerva na závady byla totiž použita už v průběhu stavby. Tentokrát je radní zaplatí z městské kasy.

Podle Marka Antoše do konce června příštího roku musí mít čistírna za sebou zkušební provoz stejně jako kolaudaci, aby se mohla rozjet naostro.

Rekonstrukce

Původní mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s maďarskou technologií uvedli ve Svitavách do provozu v roce 1976. V letech 1995 až 1997 byla kvůli nedostatečné kapacitě, zpřísnění požadavků na parametry vyčištěných vod a potřebě nového strojního vybavení provedena rekonstrukce prakticky všech technologických celků. Další technologické úpravy se uskutečnily v roce 2002. Nynější modernizace reaguje na evropské předpisy pro čištění odpadních vod.