Město Svitavy je partnerem systému Asekol, který zpětně odbírá elektrozařízení. „Podle jednotlivých druhů dostává město od společnosti odměny za odevzdané množství. Za rok 2012 činil příjem města víc jak čtyřicet tisíc korun," informoval Michal Nedoma z odboru životního prostředí.

Svitavská společnost, která se zabývá likvidací odpadů, ve spolupráci s provozovatelem systému Asekol nyní připravila soutěž s názvem Odevzdej starý počítač. „Cílem je zvýšit výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení. Jejich třídění a recyklace jsou předpokladem pro uchování zdravého životního prostředí," poznamenal Josef Gestinger, technický náměstek společnosti Liko. Podmínkou je, aby odevzdané počítače, stejně jako ostatní zařízení, byly kompletní.

Přístroje obsahují rtuť, kadmium, chrom, olovo a další látky, které by kontaminovaly půdu, vodu i ovzduší. V počítačích jsou součástky také ze zlata, stříbra, hliníku či mědi. Podle Josefa Gestingera je možné počítače z osmdesáti procent recyklovat. Po skončení soutěže, která trvá do konce října, pořadatelé vylosují pět výherců. Hlavní cenou je nový notebook.

V současné době Asekol umožňuje odevzdat rovněž vysloužilé fotovoltaické panely či elektroodpad z těchto zařízení, a to jak z domácností, tak i od provozovatelů solárních elektráren. „Sběrný dvůr města byl vytipovaný jako vhodné místo pro umístění kontejneru pro zpětný odběr," uvedl Michal Nedoma.