Sochu světce, zakladatele premonstrátského řádu, kterého věřící uctívají jako přímluvce při neplodnosti a pomocníka pro dobrý porod, nechal zhotovit jevíčský měšťan, kovář Norbert Kavan. Záhadou je rok, kdy se tak stalo. Podle latinského nápisu na soklu (Tato socha ke cti a slávě blahoslaveného Norberta byla postavena měšťanem Norbertem Kavanem), který obsahuje chronogram, by jím mohl být buď rok 1751 nebo 1763.

Jevíčský sv. Norbert během restaurování přestál i dopravní nehodu, při které do lešení postaveného kolem sochy narazilo auto.