Letošní rok nebude výjimkou. Do Jevíčka poputuje dotace z ministerstva kultury.

„Máme přislíbenou dotaci ve výši čtyř set tisíc korun. Stejnou částku předpokládáme, že dáme ze svého," prozradil jevíčský místostarosta Miroslav Šafář. Restaurování se letos nejspíš dočká socha svatého Jana Nepomuckého, která je ústřední sochou na Palackého náměstí.

Socha svatého Jana Nepomuckého čeká na opravu.Obec tvoří každý rok anketní dotazník, kam zařadí akce, které by ráda udělala. Podle možností, které jí dává výše přiznané dotace, pak z nich vybere ty, které nakonec realizuje. „Vzhledem k výši dotace letos předpokládáme, že do regenerace památek zařadíme dominantní sochu náměstí, svatého Jana Nepomuckého. Akademický sochař vyčíslil náklady na restaurování  sochy na tři sta tisíc korun.  V tomto případě by celá částka byla financovaná z dotace a město by nemělo žádnou spoluúčast," prozradil místostarosta.

Dominanta náměstí, socha svatého Jana Nepomuckého, si o restaurování přímo žádá.  Na soše, která stojí uprostřed Palackého náměstí, se zub času už výrazně podepsal. Nejenom podstavec sochy je oprýskaný a drolí se. Konečné slovo, zda Jevíčko část dotace použije skutečně na restaurátorské práce na soše,  je na rozhodnutí komise pro památky a zastupitelstvu.