Jiní si možná vybaví herce Zdeňka Štěpánka (1896 až 1968). Nejčastěji se o něm mluví jako o pokračovateli slavné tradice herectví Eduarda Vojana a Václava Vydry. Síla Štěpánkova herectví dokázala oslovit diváky několika generací.

V našem regionu si připomeňme, že jako malý chlapec velmi rád trávil prázdniny u dědečka a babičky na gruntě ve Starém Máteřově u Pardubic. Rod Štěpánků přitom přišel do této obce na Pardubicku snad už v šestnáctém století. Od té doby zde hospodařila na rodovém statku řada generací.