Najdeme je i ve starší polštině a bulharštině. Při vyslovení tohoto křestního jména si mnozí asi vzpomenou na proslulého polského dramatika Sławomira Mrožka, který ovšem nejprve zazářil jako prozaik. Postupně v jeho tvorbě zcela převládly divadelní hry, jež se vyznačují skvělými nápady.

V českém církevním kalendáři se dnes nachází Vincenc, ale též Vincent. Světci tohoto jména jsou v kalendáři hned dva.

První z nich zemřel na počátku 4. století. Jáhen pocházející ze Zaragozy byl zajat se svým biskupem, jehož doprovázel do vyhnanství. Později byl umučen pečením na rožni, bodáním kopími, jeho mrtvé tělo bylo zašito do volské kůže a potopeno do moře. Patron výrobců cihel, pokrývačů, jeden z ochránců vinařů.

Vincenc Pallotti (zemřel 1850) byl duchovní v Římě. Pečoval o vězně, nemocné a mládež. Považován je za patrona kněžského misijního svazu.