Archeologové z pardubického muzea při průzkumu trasy budoucí dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec našli středověké osídlení. V katastru Moravského Lačnova, poblíž Opatovce, se nacházela vesnice nebo dvorec.

„Jsme kousek od benzinové pumpy na katastru Moravského Lačnova. Dlouho se myslelo, že tam nic nebude, přesto jsme nalezli dvě studny. Dokládají osídlení ve 14. nebo 15. století. Pravděpodobně se jedná o zaniklou vesnici nebo nějakou větší usedlost. Našli jsme tam kachle, dětské hračky, věci, které ve vesnickém prostředí nejsou tak běžné. I na základě toho se můžeme domnívat, co tam bylo a hledat dál v historických pramenech,“ přiblížil výzkum Tomáš Zavoral, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích.

Archeologové zaznamenali v zaniklé vesnici i dvě studny a haltýře, což jsou jakési lednice. „Následně to překryl rybník, který zmizel a nyní je tam bahniště, prameniště," dodal Zavoral.

Přesun do laboratoří

Odborníky čeká přes zimu další práce v laboratořích. Odebrali totiž v místě i vzorky na pylové spektrum a zjišťují zbytky rostlin, které se uchovaly ve studni a objektech. „Další zajímavé informace přinese dendrologický průzkum, který vznikne na základě datování dřeva podle letokruhů. Vzorky jsme odebrali ze studny a haltýřů,“ vysvětlil Zavoral.

Archeologové plánují také dokončit dokumentaci vedle stojícího statku, který byl ještě v 70. letech minulého století funkční, ale později šel k zemi. Dnes je tam jen lesík. Jeho historie sahá až do 17. nebo 18. století a má zřejmě spojitost s celnicí, která stála na historické zemské hranici Čech a Moravy.

Dále na trase rovněž prozkoumali dva další statky opuštěné v 50. letech minulého století. Zmapovali i řadu dřívějších, dnes již zaniklých cest, kde s pomocí detektorů našli pravěké i středověké kovové předměty, například koňské ostruhy a udidla nebo depoty bronzového materiálu. „Díky tomu můžeme mapovat vztahy s Moravou, obchodní cesty. Našli jsme kovové věci z novověku, z války v roce 1866 a něco také z napoleonských válek,“ podotkl archeolog.

Čeká se hodně nálezů

Na výzkum Východočeského muzea navazuje v další části trasy budoucí dálnice D35 archeologická společnost Archaia Praha. I tady se ale budou na výzkumu podílet archeologové z Pardubic. „Aktuálně se řeší, jakou formou budeme spolupracovat, abychom měli prostředky na zpracování výzkumu od Vysokého Mýta, kde se čeká hodně nálezů. U Džbánova a Mýta jsme už udělali detektorový průzkum,“ uzavřel Zavoral.

V úseku od Vysokého Mýta k Džbánovu je známých minimálně šest archeologických lokalit. Ty datují historici do zemědělského pravěku, mladší až pozdní doby bronzové, halštatského období nebo doby laténské, římské i vrcholného středověku.

„Ve většině případů představují tato naleziště prehistorická nebo středověká sídliště. Kromě toho byla v trase dálnice identifikována podle starých map i jedna zaniklá novověká cihelna,“ sdělila Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia, která vyhrála se společností Archaia tendr na archeologický výzkum.

Zajímavé nálezy přinesly i průzkumy před stavbou dalších silnic v Pardubickém kraji. Na obchvatu Rokytna a Býště na Pardubicku bylo doloženo osídlení slezskoplatěnické kultury z pozdní doby bronzové a starší doby železné. Na obchvatu Sezemic na Pardubicku archeologové zachytili sídliště s železářskou pecí a dalšími výrobními objekty z období založení tamního ženského kláštera z 13. století.

Archeologové se letos zabývali i menšími terénními výzkumy před výstavbou rodinných domů. U Kunětic na Pardubicku objevili severně od kostela žárové pohřebiště ze starší doby železné, ze stejného období pochází nález několika žárových hrobů v Dražkovicích.