Zaznamenali výpověď Stanislava Gabčana, pamětníka procesů v padesátých letech minulého století.

„V projektu nazvaném Děti točí hrdiny si studenti měli vybrat osobnost ze svého okolí z období druhé poloviny dvacátého století a natočit její portrét,“ uvedl Vladimír Velešík, pedagog svitavského gymnázia a vedoucí šestice studentů. Proč si vybrali právě Stanislava Gabčana? V padesátých letech komunisté pronásledovali odpůrce tohoto režimu. „Na gymnáziu vznikla protikomunistická skupina „Lazy sa pohli“. Její členové šířili protistátní letáky. Jedním z nich byl právě Stanislav Gabčan, který kvůli procesu nemohl dostudovat,“ vysvětlil Vladimír Velešík.

Většinu informací dostali gymnazisté od Stanislava Gabčana. „Studenti však sháněli materiály také prostřednictvím muzea a studovali literaturu,“ řekl Vladimír Velešík. Snímek diváky zavádí na různá místa ve Svitavách. „Točili jsme ve škole, také v jedné dílně, která imituje bývalou textilní továrnu. Právě ve Vigoně se měly tisknout letáky,“ dodal vedoucí gymnazistů.

Do projektu České televize jsou studenti svitavského gymnázia zapojení už druhým rokem. Stanislav Gabčan se studenty komunikuje už delší dobu. Byl jejich hostem také při podobném projektu Příběhy bezpráví.