Spolupráci stvrdili podpisem dohody velitelé vojenské střední školy ve Třebové a útvaru z Hranic.

„Začali jsme uplatňovat nový model vojenské přípravy žáků. Jeho součástí je také praxe ve výcvikových prostorech řízený odborníky od vojsk,“ uvedl Vojtěch Němeček, velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Studenti se jednak seznámí s nejnovějšími trendy a zkušenostmi z nasazení jednotek v zahraničí,   zároveň si povinný, úvodní výcvik, „odbudou“ už na škole. „Postupně tak docílíme toho, že základní výcvik splní během studia. Nebudou ho tedy  muset absolvovat až po jeho ukončení. Nebude se tak prodlužovat doba přípravy pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání,“ vysvětlil Vojtěch Němeček.

První dvoutýdenní „vyvedení“ čeká na studenty třetího ročníku už letos v červnu, další pak na  konci prázdnin.

Podle velitele sedmé mechanizované brigády plukovníka Josefa Kopeckého budou vojáci učit středoškoláky základům všeobecných vojenských dovedností. „Patří sem například výuka taktiky nebo základních taktických drilů. Umožníme jim také vyzkoušet si střelbu ze zbraní,“ sdělil Josef  Kopecký.
Přípravu studentů z Moravské Třebové budou řídit zkušení velitelé družstev, kteří prošli  zahraničními  operacemi.

Spolupráci s budoucími vojáky si profesionálové ze 71. mechanizovaného praporu Hranice  na Moravě vyzkoušeli už vloni. A pochvalovaly  si ho obě strany. „Pokud je výcvik atraktivní, znamená pro naši brigádu současně příležitost, jak mladé lidi motivovat a nalákat je do služby právě u našeho útvaru,“ potvrdil velitel Josef  Kopecký.

Vojenská  škola v Moravské Třebové je v současné době jedinou střední školou svého druhu v České  republice.