Zatímco základní, střední i vysoké školy zůstávají zavřené, zdravotnické školy dostaly výjimku a jejich studenti mohou aspoň na praxi. Nemocnice jejich pomoc ocení, na druhou stranu některé domovy pro seniory přišly o dobrovolníky.

Kritický nedostatek personálu v domově pro seniory v Hlinsku zachránila Střední zdravotnická a sociální škola v Chrudimi, která výpadek okamžitě zajistila studentkami třetího a čtvrtého ročníku. „Jsou moc šikovné. Nyní už se opět obnovila praktická výuka, a tak studentky budou docházet do Chrudimské nemocnice. Ale o víkendech máme jejich pomoc přislíbenou,“ řekla ředitelka hlineckého domova pro seniory Miroslava Kábelová.

ZPĚT NA PRAXI

Studenti zdravotnických škol se vrátili po podzimních prázdninách k odborné praxi v nemocnicích. „Žáci nemohou do školy, ale chodí do nemocnice. V nemocnici ve Svitavách jsou zřízena covidová oddělení, ale naši žáci chodí na ta necovidová. Praxe žáků vypadá jako obvykle, pod vedením učitelky dělají zadané úkony,“ uvedl ředitel svitavské „zdrávky“ Radim Dřímal. Na oddělení, kde jsou hospitalizovaní pacienti s onemocněním covid-19, platí vyšší hygienické nároky.

„Tam chodí jen personál nemocnice, jsou tam zvýšené hygienické nároky. Tam zatím pomoc našich studentů asi není potřeba,“ dodal Dřímal.

DESÍTKY STUDENTŮ

Omezení na necovidová oddělení platí také kvůli věku studentů. „Vybavujeme žáky ochrannými pomůckami, které odpovídají vnitřním předpisům. Jde o desítky studentů, kteří tímto způsobem pomáhají ve čtyřechz pěti nemocnic. V Litomyšli totiž střední zdravotnická škola není. Jejich pomoc je vzhledem ke znalosti našeho prostředí velmi cenná. Vážíme si jí a děkujeme za ni,“ sdělila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje (NPK) Kateřina Semrádová..

Někteří studenti zdravotnických škol se ale v nemocnicích v Pardubickém kraji zapojili i mimo povinnou praxi, a to v rámci sjednaného pracovního poměru.