Akce se uskutečnila ve spolupráci s ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Škola se do sběru žab zapojila již v loňském roce. Aktéři této ekologické činnosti však byli vloni poněkud zklamáni, neboť viděli jen šest ropuch a čolků. Nepodařilo se jim totiž trefit do hlavního tahu. „Přesná doba tahu se rok od roku mění, je závislá na řadě faktorů a hlavně na počasí,“ vysvětlila učitelka pedagogické školy Jana Dušánková, která je nejenom garantem, ale především hlavním hnacím motorem ekologické výchovy. Svojí zapáleností pro přírodu a její ochranu je tou správnou inspirací pro studenty.

Letošní sběr žab však loňské zklamání vynahradil. „Do akce jsme se zapojili dvakrát a posbírali 1400 kusů žab,“ komentovala letošní úlovek Jana Dušánková. Mladí ekologové se s doprovodem přemístili autobusem nejprve na Zhořský kopec a poté pěšky do vesnice Přívrat.

Akce se neúčastní jen žáci pedagogické školy, ale také dobrovolníci z gymnázia, ZŠ České Třebové, členové ČSOP Podorlicko Česká Třebová a nadšenci z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Práce spočívala v tom, že se obcházely tři kilometry zabudované zábrany v okolí Přívratu a Řetové a sbírali se obojživelníci z nádobek podél zábran,“ konstatovala Dušánková. Dodala: „Poté jsme přenášeli kbelíky do nedalekého rybníka.“ Cílem celé akce bylo zachránit obojživelníky před přejetím auty. Musí se totiž bez nehody dostat do rybníků, kde se rozmnožují. „Sledují se také například počty kusů u jednotlivých zábran, čímž se zjišťuje jejich efektivnost, druhy obojživelníků a měří se teplota ve vybraných lokalitách,“ přiblížila smysl sběru žab učitelka z pedagogické školy.

Účastníci letošní ekologické akce mohli být s bohatostí druhů velmi spokojeni. Dominovaly ropuchy obecné, objevilo se rovněž několik ropuch zelených, blatnice skvrnité, skokanů hnědých a zelených a několik čolků obecných, dokonce zaznamenali také čolka velkého. „Bylo zajímavé pozorovat obří samičky žab nesoucí samečky na svých zádech a jiné zajímavosti,“ uzavřela Jana Dušánková.

ZUZANA FRUNIOVÁ