Radním vyplnili symbolické vysvědčení. Gymnazisté diskutovali o kulturním vyžití i příležitostech pro sport. Vyjádřili se rovněž k dopravní situaci ve městě. Svitavští radní podle mládeže prospěli. Dostali dokonce i pochvalu.

Studenti svitavského gymnázia diskutovali především nad „předmětem“ kulturní a sportovní vyžití. „Ve Svitavách není dost akcí pro mladé lidi,“ tvrdily dvě dívky. Podle spolužáků to ale není pravda. „V kinokavárně pořádají dobré akce. Lidé se ale musí zajímat. Pěkné akce jsou i v divadle Trám,“ tvrdí gymnazisté. Radnici přesto udělili trojku. Srovnávali také kulturní příležitosti ve Svitavách a nedaleké Litomyšli.

U sportu se shodli studenti na jednom. Ve Svitavách jim chybí kryté kluziště. Podle gymnazistů je tu sice moderní sportovní hala, ale v zimě jim schází zastřešený zimní stadion. Radní v tomto směru dostali chvalitebnou.

Stejnou známkou ocenili rovněž životní prostředí ve městě. Poukázali na kácení stromů. Někteří studenti navíc zmínili rozkopané ulice. Všímají si také, čím lidé topí. Naopak chválí, že jsou kontejnery na sídlištích. Jinak si myslí, že se ve městě žije dobře, a proto životní prostředí ohodnotili dvojkou.

Chvalitebnou dostali svitavští radní také za dopravní spojení. „Svitavy mají výhodnou pozici, na všechny směry se dobře dostaneme autobusem i vlakem. Městská doprava tu nechybí, ale mohly by jezdit linky k obchodnímu centru, aby se tam starší lidé dobře dostali,“ míní některé studentky.

Výborná patří radnici za pomoc škole. Pochvalu udělili studenti především za přestavbu stadionu a Fabriku, která podle některých zlepšila kulturní vyžití ve Svitavách. Studenti si pochvalují rovněž park Jana Palacha. Ale gymnazisté také udělili důtku! Jako hlavní problém vidí velký kruhový objezd, který podle jejich názoru zpomaluje dopravu. I jako neřidiči si všímají kolon aut.

Vysvědčení radním ve Svitavách.