Hodnotící komise

Frédéric Dider, šéfarchitekt historických památek, v jehož péči je zámek ve Versailles.

Jean-Pierre Asvazadourian, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky v Praze.

Cécile Walck, zástupkyně konzula a vedoucí konzulárního oddělení na Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Gérard Enjolras, atašé pro francouzský jazyk z Francouzského institutu v Praze.

Vybral si je velvyslanec francouzské ambasády, aby navrhli novou podobu zahrad Buquoyského paláce.

„Ambasáda si vybrala školu, která zahrady navrhne a která je zároveň bude také realizovat. Jejich přáním bylo, aby se na nové podobě zahrad spolupodíleli také partnerské francouzské školy. Protože s námi z minulosti mají dobré zkušenosti, oslovili nás, zda bychom vypsali studentskou soutěž," přiblížil ředitel školy Ivo Jiránek.

Dobré vztahy

Spolupráce Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli s francouzskou ambasádou je dlouhodobou záležitostí také díky dvěma francouzským školám, se kterými škola navázala partnerství.

Bývalý velvyslanec dokonce litomyšlskou školu osobně navštívil. „Líbilo se mu, jak tady pracujeme, tak nás oslovil, zda by s naší školou byla možná spolupráce. V minulosti jsme například realizovali výzdoby na různé kulturní akce ambasády," upřesnil ředitel školy.

Čtyři nejlepší

Do studentské soutěže mladých architektů o nejlepší návrh sadovnických úprav zahrad francouzské ambasády na Malé Straně žáci přihlásili přibližně čtyřicet projektů. Už na podzim studenti dojížděli do Prahy, aby se s prostorem zahrady seznámili. Poté měli necelé dva měsíce na přípravu projektu. Ze čtyřiceti přihlášených po výběru v předkole devatenáct putovalo na výstavu přímo do prostor francouzské ambasády.

Hodnotící komise vybrala čtyři nejzajímavější návrhy. Z nich opět pod rukami studentů vznikne jeden, který bude realizovaný letos na jaře. Na realizaci projektu se budou podílet studenti z francouzské školy Beaune la Rolande.

„My  jsme ve výuce zaměření i na navrhování zahrad, proto je  návrh prací našich studentů, ale realizace proběhne formou spolupráce s francouzskými studenty, kteří budou tady u nás ubytovaní a budou na realizaci do Prahy dojíždět," vysvětlil Ivo Jiránek.

Spolupráce české a francouzské školy na realizaci rekonstrukce historické zahrady byla podmínkou francouzského velvyslanectví.

Limity fantazie

Návrhy museli studenti upravovat podle dvou podmínek. „Při návrzích jsme byli vázáni Státním památkovým ústavem. Zásadní změny rostlin musí nejprve odsouhlasit Ústav památkové péče. Zejména je tomu tak u dřevin a v případech, kde jsou plánované změny trvalého charakteru. Zahrady samotné mají také jedno specifikum. Jednou ročně se tu odehrává velká zahradní slavnost, tak bylo nutné ponechat prostor, aby se po zahradě mohli pohybovat návštěvníci,"  konkretizoval Ivo Jiránek.

Vyhodnocení studenti
Hodnotící komise vybrala jako nejlepší návrh projekt od Zdeňka Řezaniny. Porota ocenila nejen digitální zpracování projektu, ale i reálnost navrženého řešení, včetně zohlednění klimatických podmínek lokality.

K ocenění byl dále vybrán projekt dvou studentek Jany Novákové a Pavly Crhové. U nich porota ocenila zejména výbornou propracovanost projektu, včetně řešení osazovacích detailů.

Třetím oceněným projektem se stala práce Karolíny Salachové, která získala uznání za originální řešení obnovy zahrady.
U všech výše uvedených projektů byl vedoucím studentských prací (ateliéru) Aleš Papáček, učitel zahradní architektury na střední škole zahradnické a technické.

Čtvrtým z projektů, které porotu nejvíc zaujaly, se stala společná práce dvou studentů Michala Zástěry a Anny Bočkové, a to díky propracovanosti projektu.

Vedoucím této studentské práce (ateliéru) byla Renata Plašilová, taktéž učitelka zahradní architektury na střední škole zahradnické a technické.