„Studenti v rámci svých semestrálních prací zpracují předem dohodnutá témata využitelná pro naše město. Jedná se o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel ve městě. Výsledky budou případné náměty pro další územní a urbanistické plánování v Poličce,“ sdělil místostarosta Pavel Štefka s tím, že už vytipovali několik míst ve městě.

Se studenty architektury z Prahy spolupracují radní v Litomyšli. „Chceme prověřit, zda by bylo možné realizovat menší architektonické zásahy v okolí města, jako jsou lavičky, altány, vodní prvky, vyhlídky nebo umělecká díla, která vhodně doplní krajinu. Vytipovaných máme dvanáct lokalit,“ uvedl Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení investic v Litomyšli.