Originální vaky TreeGator jsou konstruovány tak, že zásoba vody se do půdy uvolňuje během několika hodin. Voda se pomalu vsakuje do půdy, přičemž ztráty vody odpařením nebo odtokem jsou minimální. Zavlažovací vaky budou nejprve použity na náměstí Míru u fontány, na ulici Riegrova, před Ottendorferovým domem, na Wolkerově aleji, na okraji autobusového nádraží a před ZŠ T. G. Masaryka. Pořizovací cena jednoho zavlažovacího vaku je zhruba 500 korun.

Vzhledem k výši pořizovacích nákladů originálních vaků bude společnost SPORTES Svitavy zkoušet také využití pytlů s polypropylenovou vložkou, tedy pytle na potraviny, jejichž pořizovací náklady jsou mnohem nižší. Tyto pytle jsou bílé barvy a budou v nejbližších dnech umístěné u stromů v novém parku u Penzionu pro seniory na ul. Felberova, na ul. Vančurova, na sídlišti U Kojeneckého ústavu a na ul. Lázeňská. Společnost plánuje, že vaky i pytle budou postupně přemísťovány i na další místa ve městě.