Jedná se o cenu ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za minulý rok. „Ocenění jsme získali za projekt systém managementu bezpečnosti informací. Ten jsme zahájili již v roce 2008 a ukončili vloni v červenci. Pro klienty úřadu to znamená jistotu, že s jejich osobními údaji zaměstnanci nakládají bezpečným způsobem v souladu se zákonem a normami,“ vysvětlil tajemník radnice Stanislav Zemánek.

Projekt má čtyři cíle. Zajistí soulad s požadavky právních předpisů, zvýší důvěru klientů, sníží rizika související s nedostupností informací a přinese bezpečnost informací. Na radnici vydali jedenáct vnitřních předpisů a proškolili všechny zaměstnance.