Zastupitelé na revitalizaci tohoto toku v rámci protipovodňových opatření v rozpočtu města na rok 2013 vyčlenili sedm milionů korun.
Devět z boršovských přechodů přes potok je opraveno. Zbývá most u sběrného dvora moravskotřebovských technických služeb, kde se vyskytl problém s výpustěmi sítí a je nutné jednu z vpustí, která je součástí stavby mostku, přeložit. „V rámci akce mostky a lávky zbývá dále dokončit pouze finální povrch u některých z nich," upřesnil starosta Moravské Třebové Miloš Izák. Město letos na úpravách proinvestovalo asi pět a půl milionu korun.

Na opravy všech mostů přes potok v Boršově radní odhadovali celkem třináct milionů korun, proto vybrali pouze ty nejdůležitější. „Ke snížení počtu rekonstruovaných objektů a tím pádem i částky potřebné na stavební práce došlo na jednání vedení města s Lesy ČR. Obě strany se dohodly, že vyberou mosty a lávky, které je nutné opravit bezodkladně, a to za zhruba sedm milionů korun bez DPH. Další opravy budou pokračovat v příštích letech podle možností rozpočtu města," vysvětlila mluvčí Dagmar Zouharová.

Zastupitelé v memorandu schválili deklaraci připravenosti k součinnosti a závazek města k průběžné realizaci a financování vybraných komunikačních objektů v roce 2013, tedy k opravě a stavbě mostů a ostatních stavebních objektů podle specifikace ke zhotovení v letošním roce. Jak informovala mluvčí, pro zařazení akce do rozpočtu města na rok 2013 zvedlo ruku při hlasování devatenáct zastupitelů z devatenácti přítomných.

Úprava samotného koryta Stříbrného potoka je v kompetenci Lesů ČR. Ty v Boršově prováděly zkapacitnění potoka, protipovodňové úpravy a revitalizaci toku od jarních měsíců. Aby se dělníci lépe k potoku dostali, podél břehu vykáceli několik desítek stromů. Práce na revitalizaci už se chýlí ke konci. Nejsou dokončené pouze v místech, kde je těžko přístupný terén.