Na vydání publikace, jejímž autorem je publicista Oldřich Koudelka, získala radnice třicetitisícovou dotaci z mimořádného programu ministerstva kultury na podporu regionálních tradic. Celkové náklady na vydání knihy se vyšplhaly na 350 tisíc korun. „Smyslem bylo podpořit vydání co největšího počtu výstupů spjatých s připomínkou a oslavou výročí republiky a dalších významných osmičkových výročí spjatých s naší státností,“ vysvětluje Petra Hrušová z tiskového odboru ministerstva.

Podmínkou pro přidělení ministerské dotace byly dva odborné recenzní posudky vydávané knihy. Město si je nechalo zpracovat od radního Rudolfa Berana (Jednotné Jevíčko) a předsedkyně redakční rady radničního zpravodaje Jitky Budigové, která v nadcházejících podzimních komunálních volbách kandiduje za Sdružení Naše Jevíčko.

Ministerstvo kultury na tom, že autory doporučujících recenzních posudků jsou radní a zaměstnankyně města nic závadného nevidí. „Vzhledem k výši poskytnuté dotace jsou posudky zcela relevantní a pro potřeby výběrového dotačního řízení na přijatelně odborné úrovni,“ uvedla Hrušová.

Nijak nekomentovala ani skutečnost, že Rudolf Beran, který posudek podepsal jako předseda Literárního sdružení Iniciály, je jako radní města současně žadatelem i posuzovatelem žádosti o dotaci. „Rudolf Beran v posudcích primárně vystupuje jako aktivně působící literát a předseda literárního sdružení,“ upřesnila Petra Hrušová.

Podle tiskové mluvčí ministerstva Simony Cigánkové, která informace následně doplnila, neexistuje pro pozici recenzního posuzovatele žádná oficiální odborná kvalifikace, která by určovala, kdo konkrétně je či není vhodný publikační výstupy posoudit. „V možnostech komise navíc není prověřovat další nuance,“ uzavřela Cigánková.

Zakladatelem a aktivním členem Literárního sdružení Iniciály, jemuž předsedá radní Rudolf Beran, je autor publikace Oldřich Koudelka. Podle obchodního rejstříku navíc spolek Iniciály sídlí na stejné adrese v Úsobrně, na které donedávna Oldřich Koudelka podnikal.

Radní Rudolf Beran ani šéfredaktorka jevíčského zpravodaje Jitka Budigová se k možnému střetu zájmů nevyjádřili. Mlčí i jevíčská radnice. „Recenzní posudky poskytovat nebudeme,“ sdělil pouze na dotaz Deníku starosta města Dušan Pávek (Naše Jevíčko).

Přes kladné recenzní posudky, které město doložilo k žádosti o ministerskou dotaci, vyvolává nová kniha pochybnosti. Povýšení Jevíčka na královské město před 760 lety, na kterém radnice postavila letošní oslavy jubilea, přešel Oldřich Koudelka několika větami.

A i v těch se dopouští závažných chyb, když mimo jiné tvrdí, že nejstarší zmínkou o Jevíčku je listina krále Václava I. z roku 1249. Ve skutečnosti, jak před časem prokázalo diplomatické bádání, se však jedná o padělek, který vznikl až o několik desetiletí později v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce.

Stejné je to i s listinou z roku 1258, kterou Oldřich Koudelka považuje za zakládací listinu města. Rovněž v tomto případě jde o falzum sepsané téměř o celé století později. S tím si ale autor očividně hlavu nedělal.

Kašna v Jevíčku. Ilustrační foto.
Jevíčko oslaví jubileum města