Každý žák, který se letos hlásí ke studiu na střední škole, mohl podat v prvním kole přijímacího řízení tři přihlášky. Jen padesát osm jich odeslalo dvacet tři žáků z devátého ročníku ze Základní školy v Hradci nad Svitavou. Na středních školách se tak sešlo téměř třikrát tolik žádostí, než je uchazečů v okrese. „Systém je nečitelný. Jestliže jsme obdrželi devadesát přihlášek na obor, kam můžeme z kapacitních důvodů přijmout pouze třicet studentů, zbylých šest desítek žáků odmítneme. Předpokládáme však, že všichni tito uchazeči se zároveň přihlásili i jinam,“ přibližuje situaci Miloš Mička, ředitel integrované školy z Moravské Třebové. Středoškolští ředitelé se shodují, že mnozí z žáků, jenž se přihlásili ke studiu na jejich školách, využili možnosti tří přihlášek jako pojistky. Proto rodiče obvolávají školy. Sondují, jaká je možnost, že se potomci vysněnou školu dostanou.

Nejistota

V nevýhodné pozici jsou především rodiče těch žáků, kteří mají velmi dobré výsledky, ale nejsou bezkonkurenčně nejlepší. Totiž také žáci se samými jedničkami v mnoha případech podali více přihlášek. „Naštěstí už dnes někteří žádosti stahují, aby dali šanci dalším uchazečům v pořadí,“ říká ředitel Gymnázia ve Svitavách Milan Báča. Oficiální potvrzení o přijetí ke studiu ze všech škol v republice však budoucí středoškoláci obdrží nejdříve po 22. dubnu.

Ředitelé škol také nejsou ve snadné situaci. „Vlastně nebudeme až do prvního září vědět, kolik žáků budeme učit,“ říká ředitel svitavského učiliště Leoš Říha. Uchazeči mohou své přihlášení zrušit a nakonec začnou studovat jinde. Nadějí pro studenty, které školy nepřijmou napoprvé, jsou další kola přijímacího řízení. Musí si však podat novou přihlášku.