Vzniká podle návrhu architekta Zdeňka Fránka v duchu funkcionalismu v sousedství průtahu městem směrem na Svitavy. Jako první by měl ale být dokončený byt pro duchovního.

Neobvyklý vzhled kostelu dávají hlavně střídavě skloněné pultové střechy, které působí jako nájezdová rampa. „Architekt Fránek udělal ze střechy jakousi několikrát zalomenou cestu z betonu, která v poslední fázi jakoby ubíhá do mraků,“ uvedl kazatel Daniel Smetana.
Stavba se od klasických kostelů velmi liší. Železobetonová dvouúrovňová konstrukce je zahloubena do svažitého terénu. Boky mezi rozbíhajícími se plochami střech vyplní sklo. Ve spodní části jsou prostory pro veřejnost, v horní byt kazatele. Zvenku zůstane pohledový beton zachován, zevnitř bude kostel obložen dřevem a kamenem. Do sálu se vejde asi sto padesát lidí. Naváže na něj prosklené přísálí pro maminky s dětmi a dětský koutek. Chybět nebude ani tlumočnická zařízení pro simultánní překlad z němčiny a angličtiny. Vedle sálu vzniknou dvě klubovny, kancelář kazatele, která bude zároveň sloužit jako místnost pro přespání hostů, sociální zařízení, šatna a kuchyňka. Prostor pod venkovním schodištěm využijí jako sklad zahradního náčiní.

Církev chce rovněž celkově upravit a ozelenit okolí stavby. „Rádi bychom kostel a okolí otevřeli veřejnosti i pro koncerty, přednášky a další akce,“ řekl Daniel Smetana.

Jeho velkým přáním je, aby se v kostele uskutečnila již vánoční bohoslužba.

(ik, čtk)