Lektory kroužku jsou tři strážníci městské policie. Jedná se o zábavné zapojení dětí do běžné profese strážníka městské policie. Cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly vnímat všechna rizika, která je v běžném životě obklopují. Kroužek je určený především pro žáky z prvního stupně základních škol.