Cílem akce bylo zjistit, zda se vozidla společnosti Liko dostanou na všechna svozová místa ve městě. Zároveň strážníci dohlédli, zda není na těchto místech uložený odpad, který by tam neměl být odkládán.

„Instalovali jsme současně několik mobilních kamer, a to v místech, kde byly již v minulosti zaznamenány problémy s odkládáním a tříděním odpadů. Jde o ulice Svitavská, Ruská, Revoluční, M. Pujmanové a další,“ informovala Městská policie Svitavy. Při kontrole strážníci řešili zablokování míst s kontejnery jinými vozidly. Větším problémem je však umísťování odpadů mimo vyhrazená místa, většinou jde o věci, které by měly být odvezeny přímo na sběrný dvůr, kde je každý může bezplatně odevzdat. Jedná se například o různá elektrozařízení, větší formáty skla, stavební materiál. V rámci akce zjistili strážníci několik osob, které odložily odpad mimo určená místa nebo věci, co ani do kontejnerů nepatří.

K odhalení pomohla mobilní kamera. Hříšníci dostali blokové pokuty. Policie upozorňuje, že bude v kontrolách pokračovat v celém městě.