Zastupitelé v Březové nad Svitavou zřídili vloni městskou policii, kterou vybavili mobilním radarem. Měla dohlížet na dodržování povolené rychlosti v Březové, kudy vede hlavní tah na Brno. Za necelý rok jejího fungování se díky pravidelným kontrolám podařilo zkrotit rychlé řidiče. Dnes mají piráti silnic díky legislativním nedostatkům cestu mnohem volnější. „V současnosti strážníci rychlost neměří,“ potvrdil starosta Martin Kiss.

Podobně je tomu také v ostatních městech okresu. „ Čekáme na oficiální uveřejnění podoby značky,“ sdělil velitel strážníků Karel Rajman z Litomyšle.

Na nesmyslnost měření v úsecích výrazně označených cedulemi poukazuje velitel městské policie z Moravské Třebové. Postrádá od dopravního značení prevenci, pro kterou města pořizovala drahé měřící přístroje. „Přece když někoho upozorním, že začínám měřit zde a končím měření tady, je nad míru jasné, že tím řidiče upozorňuji na možnost: „Chceš-li, můžeš zvýšit rychlost, dále ti nic nehrozí“,“ vysvětlil velitel moravskotřebovských strážníků Karel Bláha.

Poličští se zatím snaží snížit rychlost projíždějících vozidel alespoň pomocí radarů, které na displeji ukazují řidičům, jak rychle jedou. Dva přístroje umístili na hlavním tahu koncem minulého roku. „Viditelný ukazatel chápu jako službu motoristům. Má navíc psychologický efekt. Většina řidičů automaticky sundá nohu z plynu,“ říká Pavel Lahodný.

Velitelé městských policií ze svitavského okresu se již podělili se státní policí o úseky. „Společně jsme se poradili, kde bude operovat policie státní a kde městská,“ uvedla vrchní inspektorka svitavské policie Anna Štegnerová. Než strážníci opráší radary, aby mohli v ulicích pokutovat neohleduplné motoristy, uplyne ještě několik týdnů. Ministerstvo už připravilo úpravu vyhlášky a od dubna ji do normy zanese.

Diskuze k tématu: