Stopy v Evropě

Padesátiletý Američan patří mezi milovníky historie. A jak je ve Spojených státech módní, zajímal se především o kořeny své rodiny. „V pramenech našel, že jeho předci přijeli v roce 1883 z Evropy do Ameriky. Vydal se po stopách zpátky a našel zmínky o pobytu rodiny v Hamburku, ve Vídni a nakonec také v Poličce. Jeho rod zřejmě pocházel z Květné,“ přibližuje setkání s Američanem květenský starosta Petr Škvařil. Proto Bruce William Killer neváhal a vydal se po stopách svých předků až do Čech.

Našel chalupu

Jenže v minulosti žili ve vesnici dokonce tři rodiny Killerů. „Někde v kronikách zjistil vzdálenou příbuzenskou vazbu na majitele restaurace v Poličce u kruhového objezdu,“ říká Petr Škvařil. S cizincem proto navštívil také místní hřbitov a v trávě našli spadlý pomník s nápisem Kilerovi. „Američan se navíc domnívá, že jeho předci zřejmě bydleli v Květné v chalupě u silnice na Svitavy naproti autobusové zastávce. V ní se dříve nacházela hospoda u Killerů,“ dodává Petr Škvařil.

Američan se k českým kořenům hlásí. V dokladech má napsáno jméno Bruce William Břetislav Killer. Pracuje jako epidemiolog. Specializuje se na ptačí chřipku a AIDS. Nyní dostal od prezidenta George Bushe grant a odjíždí nemoci zkoumat do vzdálené Indie. Poté bude v bádání po předcích pokračovat.