Ve svitavském okrese se nachází několik staveb u vlakových nádraží, které mají zajímavou historií. Jednou z nich je i skladiště v Květné.
Pomyslnou turistickou mapu České republiky chtějí obohatit také milovníci železnice. Na nádraží v Květné, které nyní prochází modernizací, se nachází nevyužívaná a chátrající budova původního skladiště z počátku minulého století. „Není mnoho typicky venkovských nádraží, kde se tyto stavby dochovaly až do dnešních dnů. V posledních letech se totiž rozmáhá jejich postupná demolice. A Květná bude následovat. Proto se v našich hlavách zrodil nápad na využití této stavby, který by mohl Květnou a potažmo i celý region zviditelnit. Měli bychom zájem o zřízení regionálního železničního muzea, jehož činností by byla jak propagace železniční dopravy v regionu, která si to zaslouží, tak i propagace regionu,“ přiblížil projekt František Benešovský z České Třebové.

Projektů je více

S Českými drahami ještě nejednali. S dotazem se nejdříve obrátili na hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. Ten si zájmu o prezentaci regionu váží. „Podobných projektů existuje ale více. Například Česká Třebová usiluje o zřízení železničního muzea v rámci programu rozvoje cestovního ruchu a turismu. Pokud vím, tak Správa železniční dopravní cesty podobným záměrům nebrání a dokonce je podporuje. Záleží však na tom, komu bývalé skladiště patří,“ sdělil hejtman Radko Martínek.

Nádraží v Květné má opravdu vesnický charakter. V těsné blízkosti se nachází i vojenská posádka. A nedaleko nádraží mohou lidé vidět i opravený most, který byl vybudován za první republiky.

Pokud by se podařilo v Květné muzeum zřídit, určitě by se rapidně zvýšila návštěvnost vesnice.

(ik, re)